Martin Ericsson, Vetenskapen som försvann? Svensk rasforskning efter 1935 (Lund: Arkiv förlag 2023). 314 s.