Tage Alalehto, Försvenskningen av Tornedalen – dess socioekonomiska och kulturella konsekvenser (Luleå: Tornedalica 2022). 222 s.