Sven Fritz, Johan Liljencrants: Den fredsälskande reformivraren som blev Gustaf III:s och Sveriges förste finansminister (Stockholm: Institutet för ekonomisk-historisk och företagsekonomisk forskning vid Handelshögskolan i Stockholm 2022). 733 s.