Maria Gussarsson, Kartans makt i krig och fred: Fältmätarna, det nya kriget och samhällelig utveckling 1805–1831 (Lund: Nordic Academic Press 2022). 346 s.