Martin Hårdstedt, Finlands svenska historia (Helsingfors, Stockholm: Svenska litteratursällskapet i Finland, Natur & Kultur 2023). 359 s.