Tomas Andersson, Bohusläns historia från järnålder till 1658 (Lund: Historiska Media 2021), 352 s, och Tomas Andersson, Bohusläns historia från 1658 till nutid (Lund: Historiska Media 2023), 352 s.