Johannes Daun, När man sydde kläder på fabrik: Svensk konfektionsindustri cirka 1900–1980 (Göteborg: Daidalos 2022). 417 s.