Torbjörn Nilsson & Josefin Hägglund, Tvåkammarriksdagen 1867–1970: 100 år av politik – 50 år av glömska (Stockholm: Santérus förlag 2021). 159 s.