Erik Lindberg, Välfärdens vägar: Organiseringen av vägunderhållet i Sverige 1850–1944 (Lund: Nordic Academic Press 2022). 164 s.