Saknar historielärare en förståelse av sitt ämnes kunskapsanspråk?