Johanna Annola, Annelie Drakman & Marie Ulväng (red), Med tvål, vatten och flit: Hälsofrämjande renlighet som ideal och praktik ca 1870–1930 (Lund: Nordic Academic Press 2021). 284 s.