Emma Rosengren, Förnuft, känsla och kärnvapen: Svensk nedrustningspolitik ur ett feministiskt perspektiv (Stockholm: Santéreus förlag 2021). 77 s.