Göran Rydeberg, Utrikes- och säkerhetspolitikens historia från 1800 till idag: En studie kring svenska och nordiska perspektivförskjutningar (Stockholm: Santérus förlag i samarbete med Hans Blix centrum vid Stockholms universitet 2020). 129 s.