Annika Berg & Martin Ericsson (red.), Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921 (Stockholm & Göteborg: Makadam 2021). 287 s.