Carl-Johan Svensson, Provflygningarna: Platserna Andrée lämnade efter sig (Stockholm: Carlsson bokförlag 2021). 350 s.