Magnus Andersson, Tidig bankverksamhet i Sverige under industrialiseringsprocessen 1850–1920 (Möklinta: Gidlunds förlag 2021). 196 s.