Göran Salmonsson & Linn Spross, Försörjningens förändrade former: Lönearbete och fattigvård under 1800-talet (Lund: Arkiv förlag 2021). 227 s.