Linde Lindkvist & Johannes Ljungberg (red.), Samvete i Sverige: Om frihet och lydnad från medeltiden till idag (Lund: Nordic Academic Press 2021). 277 s.