David Ludvigsson & Martin Åberg (red.), Historikern i samhället: Roller och förändringsmönster (Möklinta: Gidlunds förlag 2021). 234 s.