Cirkulation – ett kunskapshistoriskt nyckelbegrepp