Isak Hammar & Ulf Zander (red.), Svärd, sandaler och skandaler: Antiken på film och i tv (Lund: Studentlitteratur 2015). 328 s.