Torbjörn Andersson, ”Spela fotboll bonddjävlar!” Del 2. Svensk klubbkultur och lokal identitet från 1950 till 2000-talets början (Stockholm/Stehag: Brutus Östlings bokförlag/Symposium 2016). 572 s.