Marika Hedin, Håkan Holmberg, Anders Johnson & Svante Nycander, Karl Staaff: Arbetarvän, rösträttskämpe och socialreformator. 150 s., och, Hans Lindblad, Karl Staaff: Försvaret och demokratin. 160 s