Andrés Brink Pinto & Martin Ericsson (red.), Politik underifrån: Kollektiva konfrontationer under Sveriges 1900-tal