Åsa Karlsson, Klas Kronberg & Per Sandin (red.), Karl XII och svenskarna i Osmanska riket, Armémuseums årsbok 2015 (Stockholm: Atlantis 2015). 317 s.