Olivia Ekman, Att släcka ljungeldar: Medikaliseringen av eklampsi i Sverige 1840–1930 (Umeå: Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier 2015). 130 s.