Kristian Gerner (red.), Vad hade hänt om… Åtta kontrafaktiska historier (Lund: Historiska Media 2015). 218 s.