Svenska diplomater – rekrytering, utbildning och sätt att vara