Anna Tunlid & Sven Widmalm (red.), Det forskningspolitiska laboratoriet: Förväntningar på vetenskapen 1900–2010