Inger Enkvist, De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem