Christer Ericsson, Björn Horgby & Shunji Ishihara, Faderliga företagare i Sverige och Japan