Staffan Hansson, Malmens land: Gruvnäringen i Norrbotten under 400 år