Olof Karsvall, Utjordar och ödegårdar: En studie i retrogressiv metod