Charlotte Hyltén-Cavallius & Fredrik Svanberg, Älskade museum: Svenska kulturhistoriska museer som kulturskapare och samhällsbyggare