Ingar Kaldal, Minner som prosesser – i sosial- og kulturhistorie, och Paul Knutsen, Å forstå historie: Vitenskapsteori og forskningspraksis