Indirekta skatter som ett sätt att finansiera välfärdsstaten