Pelle Snickars, Kulturarvets mediehistoria: Dokumentation och representation 1750–1950