En hermeneutikers digitaliseringsångest – tankar om inlevelse och empiri