Att tänka fritt är stort, att tänka tillsammans är större