Carl-Magnus Gagge, Skinnskattebergs Boardfabrik 1950–1988: Fabriken, samhället & den finska arbetskraftsinvandringen (Västerås: Västmanlands läns museum 2020). 222 s.