Annika Berg, Urban Lundberg & Mattias Tydén, En svindlande uppgift: Sverige och biståndet 1945–1975 (Stockholm: Ordfront förlag 2021). 759 s.