Astri Andresen, Bjørg Evjen & Teemu Ryymin (red.), Samenes historie fra 1751 till 2010 (Oslo: Cappelen Damm 2021). 541 s.