Teori, begrepp och empiri kring ursprunglig kapitalackumulation