Sofia Gustafsson, Järtecken: Joen Petri Klint och 1500-talets vidunderliga lutherdom (Lund: Nordic Academic Press 2018). 272 s.