Gunnel Karlsson, En kvinna i regeringen: Statsrådet Ulla Lindströms liv och arbete (Stockholm: Appell förlag 2020). 294 s.