Jonas Lindström (red.), Fantastiska verb: Hur man fångar uppgifter om kön och arbete, Västmanland 1720–1880 (Uppsala: Uppsala universitet, Historiska institutionen 2020). 220 s.