Annika Sandén, Fröjdelekar: Glädje, lust och nöjen under svensk stormaktstid (Stockholm: Atlantis 2020). 423 s.