Karin Tegenborg Falkdalen, Svenska drottningar: I blickfånget från Vasatiden till idag (Lund: Historiska media 2020). 384 s.