”Jag, Olaus Magnus, beskådade allt detta med fasa.”