Rolf Torstendahl, Den historiografiska revolutionen 1960–1990 (Studentlitteratur: Lund 2017). 206 s.